PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství nabízí rychlou pomoc klientovi, který potřebuje ujasnit problém, se kterým je konfrontován. Neví si rady, nemá se komu svěřit nebo se stydí a dostává se do krize. Psycholog zde při konzultaci, na rozdíl od psychoterapie, vnáší i své odborné názory a doporučení, které klient může  účinně využít k vyřešení své situace.

  • Psychologické poradenství je spíše krátkodobé, řeší se víceméně aktuální problém, dle potřeby klienta, klade si nižší ambice než psychoterapie, (většinou 2-10 sezení).
  • Psycholog pomáhá klientovi hledat jeho vlastní zdroje řešení situace, společně se zamýšlí nad možnostmi řešení problému.
  • Psycholog poskytuje odborné informace k problému.
  • Poradenství i psychoterapie se mohou zabývat podobnými problémy, avšak liší se způsobem práce  a hloubkou uchopení tématu a pronikání do struktury osobnosti.

První sezení je vždy poznávací. Probíhá rozhovor o Vašem životě, jenž by měl lépe osvětlit Váš problém/téma, se kterým přicházíte. Také se zjišťují Vaše očekávání a  objasňuje se, jaké jsou nejlepší možnosti spolupráce. Na základě těchto očekávání pak společně zformulujeme cíle, formu spolupráce a frekvence setkávání.

Další sezení pak představují společnou práci na naplňování stanovených cílů a klientova očekávání.

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapií se rozumí  léčebné působení psychologickými prostředky, tedy prostředky komunikační a vztahové povahy. Terapeut během  rozhovoru se snaží maximálně porozumět „světu klienta“a postupně  jej provází k stanovenému terapeutickému cíli. Předpokladem úspěšné spolupráce a klientovy spokojenosti je rozvinutí terapeutického vztahu mezi terapeutem a klientem. Toho lze docílit v bezpečné atmosféře důvěry, úcty a porozumění. Mlčenlivost terapeuta o tématech psychoterapie a etika práce je samozřejmostí.   

Podrobněji o psychoterapii viz odkaz -Psychoterapie

-možnost i konzultace přes Skype

Podmínky konzultace přes Skype a ceník viz odkaz Podmínky a ceník