Můj profil

  • Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Specializace -klinická psychologie. 
  • Jsem absolventkou pětiletého akreditovaného výcviku v psychoanalytické psychoterapii organizovaném Institutem aplikované psychoanalýzy v rámci Psychoterapeutické společnosti- gestorem Doc.PhDr.Jiří Kocourek,PhD.
  • Ukončila jsem výcvik v Krizové intervenci, odborný garant PhDr.Yvonna Lucká, Remedium Praha.
  • 0d roku 2008 se soustavně vzdělávám v rámci specializačního programu klinická psychologie pod garancí IPVZ.
  • Absolvovala jsem certifikovaný kurz Rorschachovy metody s garancí IPVZ, Diagnostické kurzy pro práci s projektivními metodami, Sympózia a konference v oblasti diagnostikování a interpretace dat, semináře Emoční vývoj a jeho poruchy u dětí  ČSPAP PhDr.Martina Pilařová, Poruchy příjmu potravy a mnoho dalších.
  • Zaměstnání jako klinický psycholog a psychoterapeut v psychiatrických zařízeních (PL Horní Beřkovice, PL Opava, Psychiatrické oddělení nemocnice Havířov), jako školní psycholog (ZŠ Ilji Hurníka Opava)