Psychologické poradenství pro děti

Psychologické poradenství nabízí rychlou pomoc rodičům a dítěti s problémy či situací, s jejichž řešením si neví rady, nemá se komu svěřit nebo se stydí a dostává se do krize. Psycholog zde při konzultaci, na rozdíl od psychoterapie, vnáší i své odborné názory a doporučení, které klient může  účinně využít k vyřešení své situace.

 • Psychologické poradenství je spíše krátkodobé, řeší se víceméně aktuální problém, dle potřeb dítěte, klade si nižší ambice než psychoterapie, (většinou 2-10 sezení).
 • Psycholog poskytuje odborné informace k problému, poskytuje kontakty na další instituce, které mohou být v řešení zainteresovány.
 • Poradenství i psychoterapie se mohou zabývat podobnými problémy, avšak liší se způsobem práce  a hloubkou uchopení tématu a pronikání do struktury osobnosti.

První sezení je vždy poznávací. Probíhá rozhovor o dosavadním životě, jenž by měl lépe osvětlit  problém/téma, se kterým přicházíte. Také se zjišťují Vaše očekávání a  objasňuje se, jaké jsou nejlepší možnosti spolupráce. Na základě těchto očekávání pak společně zformulujeme cíle, formu spolupráce a frekvence setkávání.

Další sezení pak představují společnou práci na naplňování stanovených cílů a očekávání.

S  čím mohu například pomoci:

 • -Krizová situace
 • -Nespokojenost se sebou (hledání sebe sama, nízká sebedůvěra, sebeúcta, obtíže s prosazením vlastní potřeby či pocit nenaplnění  svých schopnosti  )
 • -Potřeba se v sobě lépe vyznat, porozumět tomu, jakým způsobem já sám utvářím a ovlivňuji svůj život a vztahy kolem sebe 
 • -Zvýšená agresivita u dětí
 • -Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), potíže s normálním jedením
 • -Deprese, ztráta smyslu života, sebevražedné myšlenky
 • -Emoční potíže -úzkost u dětí, potíže se separací, dětské fobie
 • -Potíže se spánkem
 • -Psychosomatické potíže (zdravotní potíže, jež mají psychickou příčinu, bolesti bříška,hlavy)
 • -Výchovné problémy u dětí
 • -Problémy se vztahy se spolužáky, vrstevníky
 • -Školní obtíže, šikana, strach ze školky, školy
 • -Dítě ve střídavé péči, dítě v rozvedené rodině
 • -Traumatická událost (úmrtí v rodině, znásilnění, sex.zneužívání, vážná nemoc…).

PSYCHOTERAPIE, TERAPIE HROU

Psychoterapií se rozumí  léčebné působení psychologickými prostředky, tedy prostředky komunikační a vztahové povahy. Vzhledem k věku dítěte v terapii používám hru, během niž se snažím maximálně porozumět „světu dítěte,jeho potřebám“a postupně  jej provázím k stanovenému terapeutickému cíli. Předpokladem úspěšné spolupráce a  spokojenosti je rozvinutí terapeutického vztahu mezi terapeutem a dítětem. Toho lze docílit v bezpečné atmosféře důvěry, úcty a porozumění. Mlčenlivost terapeuta o tématech psychoterapie a etika práce je samozřejmostí.

Terapie hrou se rozumí terapeutická činnost, která podporuje stabilitu a integritu u děti a dospívajících. Terapeut prostřednictvím hry podporuje děti ve vyjádřování svých potřeb, obav a podobně. Vzhledem k tomu, že děti nedokáží slovně dobře vyjadřovat své potřeby, je hra vedená terapeutem nejběžnějším a nejúspěšnějším prostředkem k pozitivní změně. Místo rozhovoru se využívají malování, plastelína, písek s figurkami či hraní roli.

V rámci psychoterapie dětí poskytuji jednou měsíčně konzultaci, podporu rodičům dítěte, kde sdílíme a vyhodnocujeme dosavadní pokroky dítěte, konzultujeme možnosti podpory dítěte, které prochází psychoterapií, v rámci rodinného prostředí či školy a školky.