PSYCHOTERAPIE, PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Trápíte se a nevíte už jak dál? Neuspokojivě řešíte problémy v partnerském, rodinném i jiném vztahu nebo v práci? Má Vaše dítě potíže, trápí se a Vy nevíte, jak mu pomoci? Nevíte si rady se stále opakujícími nepříjemnými pocity, jejichž příčinu přesně neznáte? Dostáváte se stále do opakujícího bludného kruhu, jste nespokojeni a nevíte proč? Nebo máte zájem o sebepoznání, rozvíjení vlastního potenciálu, jež zkvalitní Vaši životní cestu?

Každý, jenž se trápí, má právo sobě dopřát takovou péči, která mu přísluší. Myslím, že ať se nacházíte v jakkoli neuspokojivé životní situaci, je důležité chtít ji aktivně řešit. Rozhodnutí obrátit se na odborníka často nebývá snadné, ale učinit právě tento krok, Vám může pomoci z Vašich potíží. Ve své psychologické praxi,  poskytnete-li mi důvěru, budu se maximálně snažit nalézt  možnost řešení Vašeho trápení. Důvody, pro které lidé vyhledávají mou odbornou pomoc, bývají velmi rozmanité. Je omylem se domnívat, že pomoc psychologa je určena pouze těm, kteří mají psychické potíže.

 

Poskytuji  individuální psychoanalytickou psychoterapii (dětem a dospělým), terapii hrou, zejména dětem a adolescentůmkonzultace párům i rodinám, psychologické poradenství, včetně konzultací přes Skype, krizovou intervenci, diagnostiku (osobnosti, intelektu).

 

S čím Vám mohu například pomoci:

 • Krizová situace
 • Nespokojenost se sebou (hledání sebe sama, nízká sebedůvěra, sebeúcta, obtíže s prosazením vlastní potřeby či pocit nenaplnění  svých schopnosti  )
 • Potřeba se v sobě lépe vyznat, porozumět tomu, jakým způsobem já sám utvářím a ovlivňuji svůj život a vztahy kolem sebe. Téma sebehodnoty, sebedůvěry, hledání vnitřní stability, možností „uchopit život“ jinak a lépe
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Deprese, ztráta smyslu života, sebevražedné myšlenky
 • Poruchy osobnosti
 • Emoční potíže -úzkost u dětí i dospělých, fobie, panické stavy
 • Psychosomatické potíže (zdravotní potíže, jež mají psychickou příčinu)
 • Výchovné problémy u dětí, problémy se vztahy se spolužáky, vrstevníky
 • Školní obtíže, strach ze školky, školy
 • Partnerské problémy (manželská krize, rozvod, sexuální potíže)
 • Nezvladatelné pocity zátěže, obavy ze společenských kontaktů, obavy ze selhání
 • Traumatická událost (úmrtí, znásilnění, sex.zneužívání, potrat, vážná nemoc Vás či někoho blízkého…).
 • Pomoc rodině, jejíž člen trpí psychickou nemocí (psychózy…)
 • Touha po pochopení svého vlastního jednání a prožívání a hledání možnosti vlastního osobnostního růstu

 

Věřím, že každý má schopnost osobního růstu a spolu s terapeutem možnost nápravy starých křivd a tím zlepšení kvality svého života

Předností psychologické pomoci za přímou úhradu je absence čekací doby, naprostá diskrétnost, mlčenlivost, kterou jsem vázána zákonem. Nepotřebuji znát Vaše osobní údaje, jestliže mi je sami nechcete sdělit, nepotřebuji žádanku od lékaře ani Vám nebude vedena zdravotnická dokumentace či přidělena diagnóza apod.

 

Marie Müllerová - ZnamyLekar.cz